Extra tjänster:

Extra adress 1-4 passagerare inom samma tätort tillkommer med fr 60 kr per adress, till tätorter som passeras till måladressen fr. 100:- per adress.

Extra adress 1-8 passagerare inom samma tätort tillkommer med fr 60 kr per adress, till tätorter som passeras till måladressen fr. 150:- per adress.

Övriga tillägsadresserer fråga oss gärna här.   

Beställning av barnkudde tillkommer 50 kr och barnstol 150:-

*Midsommar, Jul, Nyårsafton 00:00 till nästkommande
dygn 12:00 tillkommer 200 kr på totalpriset.

Finns inte ert pris i priskontrollen här till höger maila  här.

Gör en priskontroll här